Sedm růží


Čínský drak


Styl Ocelové pěsti

Styl ocelové pěsti vyjadřuje tvrdost a odolnost a je založen na velmi tvrdém tréninku a otužování horních končetin. Styl není jen o úderech pěstmi, užívá se celá délka paže a mezi údery silnější než pěst se řadí údery loktem a malíkovou hranou ruky.

Ocelová pěst je celek technik na sebe vzájemně navazujících a tvořících dohromady silnou kombinaci. Styl užívá jak techniky přímé tak i kruhovité a obloukové. Díky nim převažuje nad běžnými styly stejné tvrdosti.

Ten, kdo chce cvičit styl ocelové pěsti, musí pochopit realitu toho, že i trénink může hodně bolet.Kontakt: grossmann@7ruzi.cz